Menu

עבודה בגובה של קודחי כלונסאות

 

מכל בעלי המקצוע בענף הבנייה, קודחי כלונסאות הם לכאורה האנשים שעובדים בגובה הנמוך ביותר, על גבי הקרקע ואף מתחת לקרקע אל עומק השטח. יחד עם זאת, גם בעבודת קידוח כלונסאות מעורבים שלבים המחייבים עבודה בגובה, ובהיבט זה ישנה חשיבות רבה להבין את המרכיבים של עבודה בגובה של קודחי כלונסאות ולאמץ את כללי הבטיחות המתאימים.

 

איזה עבודה בגובה מבצעים קודחי כלונסאות?

כלונסאות הם למעשה אותם מכלולי ברזל המוחדרים אל הקרקע ומשמשים כיסודות המבנה, עליהם מבוצעת יציקת בטון בכדי לקבע את היסודות. בהתאם לכך, מרבית העבודה של קודחי כלונסאות אכן מבוצעת בגובה הקרקע. יחד עם זאת, אורך הכלונסאות יכול להגיע לעיתים לעשרות מטרים, ואותם יש לייצב בצורה אנכית מעל הבור שנקדח עבורם, מה שמחייב מעורבות של מנוף או עגורן האוחז אותם מלמעלה ומחדיר אותם אל הקרקע. בנוסף לכך, גם בתהליך קידוח הכלונסאות בקרקע נעשה שימוש במכשור שפועל מגובה רב בצורה אנכית ישירות לכיוון הקרקע.

 

מדוע ישנה התייחסות ספציפית לנושא של עבודה בגובה של קודחי כלונסאות?

עבודה בגובה הוא תחום כללי שאותו אפשר למצוא בשורה של מקצועות בענף הבנייה. מאחר ועבודה זו מגלמת בתוכה שורה של סיכונים ייחודיים, חשוב להתייחס ספציפית לכל עבודה המבוצעת בגובה, ולהקפיד על כך שהיא מבוצעת על פי כללי הבטיחות הנדרשים ובאמצעות אמצעי הבטיחות ההכרחיים. גם כאשר מדובר בעבודה בגובה חובה להנפיק אישור עבודה בגובה של קודחי כלונסאות, ישנם כללי בטיחות המתייחסים לאופן ייצוב מכשור הקידוח מעל הקרקע, האופן בו שומרים על שטח סטרילי בזמן העבודה, אמצעי הבטיחות שבהם צריכים העובדים לעשות שימוש וכן הלאה. כללים אלה חלים גם בשלבים המתקדמים יותר של החדרת הכלונסאות לקרקע, בדרך כלל באמצעות מנופים או עגורנים גדולים, בהם לבטח קיים האלמנט של עבודה בגובה, באופן שמחייב הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

 

כמו בכל סוגי הפעולות המבוצעות בגובה גם עבודה בגובה של קודחי כלונסאות הוא נושא המחייב התייחסות לענייני בטיחות, והתאמת תהליכי העבודה למגבלות הבטיחות בהן עובדים הפועלים ואנשי המקצוע. לכללים אלה ישנה השפעה ישירה על אופן ביצוע העבודה, ולעיתים הם עשויים לעכב מעט את העבודה ואף לסרבל אותה. יחד עם זאת, המדובר בבטיחותם של העובדים במטרה למנוע תאונות שיכולות לעלות בחיי אדם, ולכן גם בתחום של קידוח כלונסאות, כל פעולה המבוצעת בגובה רב חייבת להתבצע על פי כללי הבטיחות הרלוונטיים ותוך שימוש באמצעים ובפרוצדורות הבטיחות הנדרשים.

קידוח כלונסאות בדרום

More to explorer

בדיקה סונית

בדיקה סונית היא טכניקה המאפשרת לבדוק את תקינותם של כלונסאות המתפקדים כיסודות מבנה. בדיקה זו מבוצעת לאחר השלמת יציקת הבטון על הכלונסאות

קבלן מפתח קודח כלונסאות

אם אתם מחפשים קבלן לבניית בית פרטי, ייתכן מאוד שנתקלתם בביטוי קבלן מפתח, ולא ברור לכם בדיוק מה זה אומר. האם הכוונה

רישום קבלן ברשם הקבלנים

  קבלן רשום הוא נכס חשוב לכל קבלן העוסק בבנייה, בעבודות עפר, בשיפוץ, באינסטלציה או בכל משימה אחרת בענף הבנייה. רישום קבלן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.