Menu

צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות

 

קידוח כלונסאות היא פרוצדורה שיכולה בקלות לפגוע בתשתיות העוברות באזור הפרויקט. כך למשל, כאשר בונים בניין חדש וקודחים לעומק של עשרות מטרים אל תוך האדמה בכדי להחדיר את הכלונסאות שישמשו כיסודות המבנה, קידוח זה יכול לפגוע בקווי מים, חשמל או ביוב, ולגרום לנזק משמעותי. צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות הוא שירות המיועד לבחון פגיעה כזאת אם התרחשה, לזהות בדיוק את מקום והיקף הפגיעה, ולתכנן את התיקון גם כאשר קו הביוב נמצא עמוק בתוך האדמה.

 

מדוע נדרש צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות?

צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות היא פרוצדורה הדומה מאוד לאופן בו מבוצעים כיום ניתוחים רפואיים מתקדמים. באמצעות צנתר או צינור דקיק, יכול הרופא להחדיר מצלמה אל תוך עורקי המטופל ולעבור לאורכם כדי לבחון את מצבם בכל נקודה ונקודה. צילום קווי ביוב היא בדיוק אותה פרוצדורה, והיא מאפשרת לזהות, לאתר ולהבין את טיב הבעיה בקו הביוב, ללא צורך לבצע חפירות רחבות היקף רק כדי לחשוף את הקווים וליצור גישה נוחה.

באמצעות צינור מיוחד שבראשו מותקנת מצלמה עם תאורה חזקה, מחדירים את המצלמה אל קו הביוב מעל פני הקרקע, ובמסך המוצב בחוץ, ניתן לראות את כל הקורה בתוך קו הביוב ולכל אורכו, באמצעות ניווט צינור המצלמה לאורך קו הביוב. במקרה של פגיעה בקו ביוב בגין קידוח כלונסאות או בגין כל פעולה אחרת, טכנולוגיה זו מאפשרת למצוא את מיקום הבעיה ואת היקפה, גם כאשר קו הביוב קבור עמוק בתוך האדמה ועוד לפני שנעשתה חפירה כלשהי לעברו.

בהיעדר טכנולוגיה זו, הדרך היחידה לתקן את הבעיה הייתה לחשוף את קו הביוב, לעיתים בעומק של מטרים רבים, ולהתחיל להתקדם לאורכו עד שמאתרים את מקור הבעיה. גם במקרה כזה, עד שלא מפעילים שוב את קו הביוב, לא ברור האם הבעיה שתוקנה אכן סוגרת את העניין סופית. באמצעות צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות, ניתן לבדוק את כל קו הביוב לכל אורכו, לזהות כל מוקד של בעיה ואז לבצע חפירה נקודתית מאוד ישירות למקום הניזוק, ללא צורך בעבודות חפירה נרחבות.

בנטונייט מחיר

 

את השירות של צילום קווי ביוב שנפגעו בגלל קידוח כלונסאות ניתן להזמין מחברות המתמחות בעבודות הנדסה בתחום האינסטלציה והתשתיות, ולאור החיסכון הכספי והחיסכון בזמן ששירות כזה יכול להציע, אין כל ספק שמדובר בשירות חשוב שכדאי בהחלט להזמין וליישם.

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,