Menu

כלונסאות דיפון

 מהן כלונסאות דיפון ומה החשיבות שלהן

קידוח יסודות לבניין מכל סוג שהוא, כולל במקרים רבים, ובעיקר כשמדובר במבנים גדולים, החדרה של כלונסאות לתוך הקרקע. באופן עקרוני,קידוח כלונסאות נועדו לתמיכה בבניין וביסודות שלו. יוצאות מכלל זה הן כלונסאות דיפון, שנועדו לתמיכה בקירות של בורות גדולים שנחפרו, ואמורים לשמש בעתיד כחניונים, מקלטים, מחסנים או חדרי מנועים, שימוקמו מתחת לבניין העתידי. הכלונסאות כאמור מוחדרות אל הקרקע עד שהן מגיעות לקרקע יציבה, שתתמוך במשקלו הגדול של הבניין העתידי. בכפוף לסוגי הקרקע, בגודל ובמשקל העתידי של הבניין, כך מספר הכלונסאות התומכות בו גדול יותר. בנוסף, ככל שהקרקע שאליה הוחדרו הכלונסאות היא קשה ויציבה יותר, כך הבניין העתידי יהיה יציב יותר ופחות מועד לשקיעה,  גם לכלונסאות דיפון חייב לבצע בדיקה סונית בכדי לוודא כי ציפות כלונסאות.

מהו העיקרון המנחה מאחורי שימוש בכלונסאות

העיקרון המנחה העומד מאחורי השימוש בכלונסאות, הינו כאמור קיבוע של יסודות הבניין ומניעה מראש של האפשרות לשקיעת הבניין, אם הוא בנוי על קרקע חולית ובלתי יציבה. אנשי מקצוע בתחום הבניין מצאו פתרונות יצירתיים לשמירה על יציבות הבניינים, גם כשמדובר בבניינים גבוהים מאד, הבנויים על קרקע בלתי מחיר למטר כלונסאותיציבה. זאת, בעזרת שיטות בנייה שונות. אף שישנן שיטות קיבוע שונות, מדובר באותו העיקרון – מציאה של קרקע קשה, שלתוכה יוחדרו בכוח כלונסאות שיהוו בסיס לבניית הבניין העתידי. מספר הכלונסאות ושיטת הבנייה של היסודות הן נגזרת של גודל המבנה וסוג הקרקע שעליה הוא עתיד להיבנות. כלונסאות דיפון נועדו למטרה דומה – שמירה על המבנה של בור גדול שנחפר, ומניעה מראש של שקיעת הקרקע מצידיו אל תוך הבור. אמנם בהמשך מחולק החלל הפנימי של הבור ונבנים בו החללים הפנימיים הדרושים, אבל בשלבים הראשונים החיזוק לדפנות הוא קריטי.

החשיבות של כלונסאות דיפון למבנה העתידי

כלונסאות דיפון נועדו, כאמור, לשמירה על המבנה ועל היציבות של בור גדול שנחפר בקרקע, במטרה לשמש כמקלט, או כחניון כאמור לעיל. כלונסאות הדיפון המוחדרות לאורך הדפנות של הבורות הגדולים שנחפר. מונעות את קריסת הדפנות ויצירת הצורך בחפירה נוספת של אותו הבור עצמו. ככל שהקרקע שבתוכה נחפר הבור היא פחות יציבה, כך החשיבות של כלונסאות הדיפון היא רבה יותר.

כלונסאות דיפון חשובות גם במקרים שבהם חלק מהמבנה, מעבר לחניונים ולמחסנים הנחפרים מתחת לקרקע, נבנה מתחת לאדמה. גם בבניית כבישים וגשרים, מנהרות לרכבת תחתית ומסילות ברזל, כלונסאות הדיפון מהוות נדבך חשוב מאד, המאפשר להשיג תוצאות טובות ולהימנע מבעיות שעלולות לנבוע מקריסת הדפנות של הקרקע. בחפירת יסודות בודדים השמירה על הדפנות ומניעת החדירה היא קלה יותר יחסית, ומתבצעת באמצעות החדרת בטונייט לתוך הנקבים שנחפרו, ובהמשך, משהסתיימה החפירה, החלפת הבטונייט בבטון. ואולם כשמדובר בבורות גדולים ובדפנות ארוכות מאד, לא ניתן להשתמש בשיטה הזאת.

חפירת יסודות ובורות המחוזקים בעשרת כלונסאות דיפון, שישמשו בסיס למבנים גדולים ומורכבים הינה מלאכה מורכבת. המלאכה הזאת דורשת מיומנות רבה והכרה טובה מאד של הקרקע שעליה מתבצעת הבנייה. אנשי המקצוע המתמחים בתחום נושאים באחריות כבדה בכל הנוגע לעתיד המבנה העתידי. כיון שכך, הם חייבים להיות אנשי מקצוע מיומנים, מנוסים ובעלי הבנה מעמיקה והיכרות עם סוגי קרקע שונים.

כלונסאות דיפון

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,

יסודות בניין

סוגי יסודות בניין

 הקשר בין היסודות לסוג הבניין  סוגי יסודות בניין בניית היסוד למבנה,

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,

יסודות בניין

סוגי יסודות בניין

 הקשר בין היסודות לסוג הבניין  סוגי יסודות בניין בניית היסוד למבנה,