Menu

מפקח בניה לקידוחי כלונסאות

 

קידוח כלונסאות הוא שלב קריטי בכל תהליך בניה, ובכדי לוודא שהקידוח מבוצע בצורה מקצועית ומוקפדת, חובה להציב מפקח בניה לקידוחי כלונסאות. למעשה, בענף הבניה קיים בעל מקצוע שמיועד בדיוק למטרה זו, ושמו מהנדס קונסטרוקטור. הקונסטרוקטור הוא מהנדס הבניין שבוחן את תכנית הבניה, ומוודא כי היא כוללת את כל האלמנטים הנדרשים להענקת החוזק המבני למבנה כולו. רק לאחר חתימת הקונסטרוקטור על התכנית ניתן להמשיך הלאה לשלבי הביצוע, בהם מתפקד הקונסטרוקטור גם בתור מפקח בניה לקידוחי כלונסאות.

 

מהו קידוח כלונסאות ומהו תפקיד מפקח הבניה בתהליך הקידוח?

על אף שבמבט מבחוץ על מבנה כלשהו, נראה כי המבנה יושב באופן גס על האדמה, בפועל מבנים אינם מונחים על האדמה אלא על מספר יסודות הנושאים אותם מעל האדמה. יסודות אלה נבנים באמצעות קידוח בורות עמוקים אל עומק הקרקע, החדרת רשתות פלדה הנקראות כלונסאות ויציקת בטון שמעניקה להם את החוזק המבני האולטימטיבי. על גבי יסודות אלה נבנה למעשה הבית כולו.

קידוח כלונסאות הוא השלב בו מבוצע קידוח הבורות ולשלב זה יש השפעה קריטית על תקינות היסודות כולם. מפקח בניה קבוצת אגס מתמחים בפיקוח הנדסי לקידוחי כלונסאות הוא למעשה איש המקצוע שצריך להיות נוכח בשטח ולבדוק שהקידוח נעשה בדיוק בקוטר המתאים ובדיוק לעומק המתאים. כמו כן, על המפקח לבדוק את רשתות הפלדה, את עובי מוטות הברזל ואת תקינות השזירה ביניהם לכדי כלונסאות שלמים, ולבסוף עליו לפקח על שלב יציקת הבטון, לוודא כי הבטון יוצר באיכות הדרושה, כי הוא טרי דיו לשימוש וכי יציקתו מבוצעת בצורה מקצועית ומוקפדת.

 

תחום שמחייב איש מקצוע ייעודי

קידוח כלונסאות הוא אחד התחומים היחידים בענף הבניה שבו מוגדר איש מקצוע ייעודי למטרה זו. איש המקצוע הזה הוא קונסטרוקטור, קרי מהנדס בניין שאחראי על כל הנושא של קידוח הכלונסאות ויציקת הבטון סביבם. בשלב הראשון משמש הקונסטרוקטור לבדיקה ואישור של תכנית הבנייה, ובכלל זה גם של תכנית היסודות של המבנה, ולאחר מכן כאשר מגיעים אל שלבי הביצוע, מתפקד הקונסטרוקטור בתור מפקח בניה קבוצת אגס המתמחה בפיקוח בניה לקידוחי כלונסאות.

 

אם אתם נכנסים לפרויקט בניה, ולא משנה מאיזה סוג ובאיזה היקף, חשוב מאוד שתמנו מפקח בניה קידוח כלונסאות בדמותו של מהנדס בניין קונסטרוקטור. מפקח הבניה הוא האיש שידאג לכך שכל הפעולות בשטח מבוצעות על פי העקרונות ההנדסיים ובסטנדרטים הנדרשים, ללא ניסיון לעגל פינות וללא ניסיון לחסוך בכסף או בזמן על חשבון אותם עקרונות.

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,

מחיר למטר כלונסאות
קידוח כלונסאות

מכונות קידוח

 כפי שיש קידוחים שונים, ישנן מכונות קידוח שונות במגוון רחב,