קידוח אופקי ספירלי עם המומחים בתחום

הנחת התשתיות בקרקע צריכה להתבצע בהתאם לתכנון ההנדסי ובאופן שיאפשר להן להישאר במקומן ללא תזוזות. את התשתיות יש לפרוס ביישובים, ערים, לצד כבישים ומקומות נוספים. הן יכולות להיות קשורות במערכת החשמל, המים, גז, שפכים ואחרים. קידוח אופקי ספירלי הוא שלב משמעותי בהנחת התשתיות. לשם כך יש להשתמש במקדח המיועד לכך ולהתחיל ליצור את התעלה בגודל […]